Personlig konsultation

Personlig konsultation

Savner du det store søkort at navigere efter i livet? Et kompas at styre efter? Har du behov for at vide mere om dig selv, din nuværende situation og, ikke mindst, fremtiden? Føler du dig stresset?

I så fald er du ikke alene. Vi står mere og mere isoleret med den store opgave, det er at danne vores egen identitet. Vi er helt alene om at skabe den. Det er hårdt arbejde, og mange kan godt bruge en hjælpende hånd.

Lær dig selv at kende på en helt ny og mere autentisk måde ved hjælp af en personlig konsultation med en professionel astrolog.

Drejer det sig om dit parforhold? Din jobsituation? En flytning eller køb af fast ejendom? Der er næsten ingen grænser for hvad et horoskop kan fortælle, og netop derfor er det vigtigt, at du har gjort dig klart, hvad du forventer at få ud af en konsultation. Ved at afgrænse og definere fokusområderne til maksimalt to eller tre, får man tid til at gå mere i dybden under en første konsultation.

Et kort livsresumé og det nøjagtige fødselstidspunkt og fødested giver det bedste udgangspunkt for en frugtbar samtale. Er det nøjagtige tidspunkt ikke tilgængeligt*, kan vi stadig gennemføre en konsultation, som blot bliver mindre konkret. Den vil  dog stadig være meget oplysende og værdifuld.

Fremtiden ligger allerede implicit i hver enkelt af os, og horoskopet kan være med til at klarlægge, hvordan den kommer til at forme sig. Men det er altid den enkeltes valg, der er afgørende. Horoskopet kan kun vejlede, aldrig diktere hvordan livet skal leves og hvilke valg, der skal træffes.

Pris for en konsultation af cirka halvanden times varighed er kr. 2.600.-. Efterfølgende konsultationer koster kr. 1.200.

En parforholdsanalyse koster kr. 3.900.- for den første konsultation, hvorefter der kan aftales nærmere med hensyn til efterfølgende konsultationer. Det er vigtigt at understrege, at begge parter skal deltage i en parforholdsanalyse. Hvis det ikke er praktisk muligt for begge at møde fysisk op, skal der som minimum foreligge en skriftlig samtykkeerklæring fra den part, der ikke kan være til stede.

Vi beskæftiger os ikke med spørgsmål om helbred og død. Det overlader vi til sundhedsvæsenet.

*Man kan kontakte Landsarkivet for at få oplyst sit fødselstidspunkt mod betaling. Landsarkivet har forskellige hjemmesideadresser afhængig af, hvor i landet du er født.

Vil du vide mere?

Udfyld nedenstående, hvis du har yderligere spørgsmål eller gerne vil modtage et tilbud