Personlig rådgivning

Personlig rådgivning

Føler du dig stresset? Savner du det store søkort at navigere efter i livet? I karrieren? Et kompas at styre efter? Har du behov for at vide mere om dig selv, din nuværende situation og måske hvad fremtiden har at byde på?

I så fald er du ikke alene. Vi står mere og mere isoleret med den store opgave, det er at danne vores egen identitet. Vi er helt alene om at skabe den. Det er hårdt arbejde, og mange kan godt bruge en hjælpende hånd.

Lær dig selv at kende på en helt ny og mere autentisk måde ved at få rådgivning fra en professionel astrolog.

Drejer det sig om dit parforhold? Din jobsituation? En flytning eller køb af fast ejendom? Der er næsten ingen grænser for hvad et horoskop kan fortælle, og derfor er det vigtigt, at du har gjort dig klart, hvad du forventer af den personlige rådgivning. Vi vil så sammen arbejde os henimod at afdække underliggende motivationsfaktorer og eventuelle blokeringer.

Et kort livsresumé og det nøjagtige fødselstidspunkt og fødested giver det bedste udgangspunkt for en frugtbar samtale. Er det nøjagtige tidspunkt ikke tilgængeligt*, kan vi stadig yde både oplysende og værdifuld rådgivning. Den bliver blot lidt mindre konkret.

Fremtiden ligger allerede implicit i hver enkelt af os, og horoskopet kan være med til at klarlægge, hvordan den kommer til at forme sig. Men det er altid den enkeltes valg, der er afgørende. Horoskopet kan kun vejlede, aldrig diktere hvordan livet skal leves og hvilke valg, der skal træffes.

Vi beskæftiger os ikke med spørgsmål om helbred og død. Det overlader vi til sundhedsvæsenet.

*Man kan kontakte Landsarkivet for at få oplyst sit fødselstidspunkt mod betaling. Landsarkivet har forskellige hjemmesideadresser afhængig af, hvor i landet du er født.

Vil du vide mere?

Udfyld nedenstående, hvis du har yderligere spørgsmål eller gerne vil modtage et tilbud