Teamdynamik

Teamdynamik

Er der knas i samarbejdet? Er der ikke enighed om mål og metode? Synes medarbejderne, at deres kompetencer bliver anvendt forkert, og at de kunne levere og trives meget bedre, hvis de fik andre opgaver? Virker KPI’erne og medarbejderudviklingssamtalerne ikke efter hensigten? Skal det helt rigtige hold sammensættes til en specifik opgave eller et specifikt projekt?

Alle disse spørgsmål kan besvares med verdens ældste og mest gennemprøvede metode. Det er det mest effektive system til at blotlægge de dybereliggende årsager til, at et team fungerer optimalt eller ikke gør.

Men ikke nok med det. Det leverer også svarene på, hvad der kan gøres for at rette op på situationen. Endeligt kan det noget, som ingen andre metoder kan hamle op med, nemlig hjælpe med til at afgøre, hvornår tiden er moden til at foretage hvilke ændringer. Tidsperspektivet er en af astrologiens helt store styrker.

Astrologi bygger på ældgammel viden og erfaring, og dens resultater bliver i stigende grad underbygget af statistiske undersøgelser muliggjort af de enorme mængder data, man har fået til rådighed med ny teknologi. Big Data er hastigt ved at udvikle sig til astrologiens nære allierede. Samtidig udvikles der løbende nye teknikker, og vi benytter os af de nyeste metoder til at analysere især gruppedynamik.

Vi har flere forskellige tilbud; en 3-timers workshop, der identificerer de overordnede dynamikker i en afdeling eller et mindre team, et 2-3 dages seminar/workshop, hvor vi går dybere ned i årsager og mulige løsninger, og også længerevarende forløb med fokus på udvikling af de enkelte medarbejdere og optimering af teamet, afdelingen eller hele firmaet.

Også team building kan vi være behjælpelige med. Det er i den lettere genre, men vil helt sikkert give alle deltagere nye indsigter om både sig selv og kollegerne og give anledning til megen snak efterfølgende.

Skriv eller ring for at høre nærmere og få et tilbud.

Vil du vide mere?

Udfyld nedenstående, hvis du har yderligere spørgsmål eller gerne vil modtage et tilbud