Foredrag for op til 20 personer: kr. 8.500 excl. moms plus transport* uden for Storkøbenhavn. Over 20 personer: kontakt os for et tilbud.

Workshops i forbindelse med teamdynamik og team building: kontakt os for et tilbud.

Personlig konsultation: kr. 2.600.

OBS! Under Coronakrisen afholder vi udelukkende Skype- eller telefonkonsultationer. Vi tilbyder sådanne konsultationer til en pris af kr. 1.900 – også i fremtiden.

Efterfølgende konsultationer: kr. 1.200

Parforholdsanalyse: kr. 2.800

Personlige konsultationer og parforholdsanalyser finder kun sted i København eller via Skype eller Zoom. Varigheden vil være 1 – 1,5 time.

*Hvis arrangementet foregår udenfor Storkøbenhavn, faktureres transport efter følgende priser, medmindre det særskilt aftales at benytte statens takster for kilometergodtgørelse. Derudover brotakster og/eller udlæg til tog/taxa/færge/fly:
– Sjælland udenfor Storkøbenhavn: Kr. 800.
– Fyn og trekantsområdet: Kr. 2.500.
– Resten af landet: Kr. 3.500.

Omkostninger til hotelophold, fortæring og evt. andre direkte udlæg i forbindelse med løsning af en opgave debiteres ved aftale efter regning.

Ved aflysning, afbud, ændring af booking fra kundens side faktureres 100% af det aftalte beløb, medmindre andet specifikt er aftalt skriftligt.

Ved aflysninger forstås alle former for afbud eller ændringer, herunder også afbud grundet sygdom samt afbud grundet flytning af aftale til andet tidspunkt, hvor der ikke er enighed om at ændringen kan ske gratis. Som regel vil ændring af tidspunkt på dagen være muligt, mens ændring af dato kan påvirke andre bookinger og derfor skal aftales på forhånd.

Kontakt os