Bisbo Advisorys Fortrolighedspolitik  

Vi tager beskyttelsen af personlige data, vi modtager fra vores kunder og eventuelt opbevarer meget alvorligt. For at sikre, at du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag og føle dig tryg ved at overlade personlige data til os, har vi redegjort for vores praksis og dine valgmuligheder i forbindelse med dataindsamling og brug af disse data i denne politik. Bisbo Advisory sikrer, at de personlige data vi kommer i berøring med, bliver behandlet med den højest mulige grad af forsigtighed og fortrolighed. Vi benytter kun personlige data til det formål, de er tiltænkt og vi hverken sælger eller på anden vis deler sådanne data med tredjepart på nogen måde med undtagelse af hvad der måtte være påkrævet ved lov. Denne fortrolighedspolitik beskriver hvordan data bliver behandlet og hvilke forholdsregler, vi har taget i forbindelse med brug, sikkerhed, gennemsigtighed i procedurer, mv.

Dette dokument omhandler de personlige data vi behandler i vores rolle som databehandlere, men også hvordan vi sikrer, at omgang og samarbejde med den registerede og andre, tredjeparts, databehandlere foregår i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og professionelle standarder.

I det følgende defineres begrebet ”Personlige Data” som data, der kan, eller måske kan, benyttes til at identificere et individ.

Bisbo Advisory er først og fremmest databehandler, idet vi behandler klienters data, der oftest er begrænset til navn, emailadresse og fødselsdata (dato, tid på dagen og det geografiske sted for fødslen). Der kan dog i visse tilfælde være tale om beskrivelser af personlige oplevelser, der under visse, meget specielle, omstændigheder kan være med til at indikere en klients identitet.

Data benyttes i forbindelse med leveringen af de services, der bestilles hos Bisbo Advisory; det vil sige personlige analyser og/eller gruppeanalyser. Ved at bestille vores services indvilliger klienten i at lade Bisbo Advisory indsamle, opbevare og behandle data om klienten for at kunne levere den bestilte service. Vi er altid parate til at oplyse om hvilke personlige data, vi opbevarer for en person forudsat en sådan anmodning er fremsat af en person, der er behørigt autoriseret til at modtage denne information.

Klienters personlige data bliver opbevaret så længe der eksisterer et kontraktsforhold imellem klienten og Bisbo Advisory eller indtil klienten anmoder om at få sine personlige data ændret eller slettet. Når kontraktsforholdet afsluttes, bliver data slettet eller anonymiseret så hurtigt, det er praktisk muligt med mindre Bisbo Advisory er lovmæssigt forpligtet til fortsat at opbevare data. Bisbo Advisory forbeholder sig ret til at benytte anonymiserede data i forbindelse med foredrag, workshops, undervisningsmateriale mm. Ikke-anonymiserede data vil kun blive benyttet, hvis der foreligger en udtrykkelig tilladelse fra klienten. Bisbo Advisory vil altid oplyse om hvilke informationer og personlige data, vi opbevarer, hvis en klient henvender sig om dette.

Bisbo Advisory benytter kun tredjemandsdatabehandlere i det omfang, det er absolut nødvendigt, for eksempel teknisk assistance til IT-udstyr og hjemmesidedesign og -vedligehold, og alle sådanne tredjemandsdatabehandlere skal tage tilsvarende sikkerheds- og fortrolighedsforanstaltninger som Bisbo Advisory baseret på en skriftlig ”tredjepartsdatabehandleraftale”. Vi er altid villige til at fremlægge en fuldstændig liste over sådanne tredjepartsdatabehandlere, hvis ønsket.

Alle personlige data i Bisbo Advisorys besiddelse bliver opbevaret på passwordbeskyttede computere placeret på et kontor, hvortil kun Bisbo Advisorys personale har adgang.

Hvis Bisbo Advisory opdager eller mistænker at følsomme, beskyttede eller fortrolige data er blevet kopieret, videresendt, gennemset, stjålet eller brugt af en person eller organisation, der ikke er autoriseret til det, vil Bisbo Advisory hurtigst muligt informere alle berørte parter. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, hackere, uautoriseret tab, behandling, ændring eller ødelæggelse af personlige data, og databehandleres og/eller underdatabehandleres manglende overholdelse af relevant lovgivning, aftaler og fortrolighedspolitik.

I sådanne tilfælde vil Bisbo Advisory, så vidt det er praktisk muligt, oplyse de berørte parter om 1) en detaljeret beskrivelse af datalækkens alvorlighed, 2) kontaktdetaljer for de parter, der er ansvarlige for datasikkerhed i de berørte områder samt de parter, der er berørt af lækken, 3) mulige konsekvenser af lækken og 4) en beskrivelse af de tiltag de ansvarlige parter skal sætte i værk, og/eller tiltag allerede sat i værk, for at begrænse skadelige virkninger af lækken.

Cookiepolitik

Når du besøger vores hjemmeside, bliver der muligvis indsamlet oplysninger ved hjælp af cookies eller andre, lignende metoder. Bisbo Advisory anvender ikke cookies til at indsamle personlige, identificérbare oplysninger om dig. I de fleste tilfælde er de cookies, vi benytter nødvendige for at sikre en korrekt betjening af hjemmesiden eller for at indsamle besøgsstatistik. Når du benytter vores hjemmeside, indvilliger du i vores brug af cookies som beskrevet i denne cookiepolitik.

Du kan når som helst fjerne eller blokere cookies ved at ændre på indstillingerne i din browser, men i nogle tilfælde vil dette forringe dine muligheder for at bruge hjemmesiden. For at begrænse eller blokere cookies i din browser kan du gå til ”hjælp” funktionen for at få vejledning. De fleste moderne browsere har cookieindstillinger, der tillader at man kan fravælge cookies, man helst ikke vil have skal være aktive. Du kan læse mere om den danske lovgivning om cookies hos erhvervsstyrelsen.

Kontaktformular

Når du kontakter Bisbo Advisory ved hjælp af kontaktformularerne på vores hjemmesider, www.bisboadvisory.dk & www.bisboadvisory.com indvilliger du samtidig i, at Bisbo Advisory behandler dine data i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik. Bisbo Advisory ejer og driver disse hjemmesider og er ansvarlig for data, der indsamles på denne måde.

Denne fortrolighedspolitik bliver opdateret når som helst Bisbo Advisory mener, det er nødvendigt eller fordelagtigt forudsat at sådanne opdateringer ikke forringer nogen sikkerhedsforanstaltning eller fortrolighed eller udgør et potentiel brud med relevant lovgivning. Bisbo Advisory er altid villige til at lytte til og gennemse foreslåede ændringer til denne fortrolighedspolitik.

Henrik Bisbo, Partner – 1. august 2019