Uddannelse

Det der var specielt godt var undervisernes lydhørhed og pædagogiske evner, der bevirkede at man følte sig forstået og ikke var bange for at stille “dumme” spørgsmål. Progressionen i undervisningen var også meget pædagogisk og didaktisk opbygget.

Kursist